Information Center for Israeli Art English

ריכרד אראל, מעצב גרפי. נולד בגרמניה 1899 והיה היועץ הגרפי של הממשלה בשנים 1947-1957. ריכרד אראל עיצב את דגל ישראל וכמה מסמליה הראשונים של המדינה, כמותם המדינה, את הבולים שהנציחו את העברת עצמות הרצל להר הרצל בירושלים ועוד.