Information Center for Israeli Art English

צביקה טשרנוביץ, צייר. נולד בתל אביב, 1976.

לימודים

המדרשה לאמנות, בית ברל
גרפיקה ממוחשבת
תערוכות יחיד - 1997 גלריה עמליה ארבל, ראשון לציון
1998 גלריית הספריה, רמת גן