Information Center for Israeli Art English

דוד טרטקובר

קלסר האמן כולל:
מאמרים 122
הזמנות לתערוכות 9
תמונות 88

דוד טרטקובר, עוסק בעיצוב גרפי, צייר, אספן, ומומחה לתקשורת חזותית. נולד בחיפה 1941. גדל בירושלים. 1978 עיצב הסמל של "שלום עכשיו"

לימודים

'בצלאל'' אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

הוראה

'בצלאל'' אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

1989 הביאנלה המפרסם- 8, לאטי פילנדיה ,מדליה זהב
1990 סלון של צילום, קאליש, פולין, פרס שני
1997 הביאנלה הבינלאומי המפרסם של הלסינקי, ציון לשבח
2000 הביאנלה הבינלאומי המפרסם, - ה17 , וורשה, פולין, מדליה ברונזה
2001 הביאנלה הבינלאומי המפרסם -13, לאטי, פינלנדיה, פרס שני
מענק סנדברג למחקר ו/או פיתוח, מוזיאון ישראל, ירושלים
2002 פרס ישראל בתחום העיצוב
2004 פרס ראשון, התחרות הבינלאומית לכרזות "דבורת הזהב "