Information Center for Israeli Art English

קים טקץ, צייר, נולד בדנפרופטרובסק, אוקראינה, 1963. עלה לישראל 1992.

לימודים

1979 - 1983 מכללה לאמנות, דנפורופטובסק
המכון הממלכתי הגבוה לאמנות בקייב