Information Center for Israeli Art English

שמואל טפלר

שמואל טפלר, צייר, נולד בהרובישוב, פולין, 1918. בעת מלחמת העולם השניה היה בבריה''מ. 1971 ראה אור במילאנו ספר על יצירתו. לאחר המלחמה חזר לפולין וממנה נסע לאיטליה. בשנת 1949 עלה ארצה ועבד כמורה לציור. גר בתל אביב. נפטר 1998.

לימודים

למד בביה''ס תיכון לאמנות בוילנה
שלוש שנים למד באקדמיה ברארה במילאנו אצל הציים קארלו קאררה, סלוואדורי ואחרים

פרסים

1961 זכה בפרס ההסתדרות עבור תמונתו ''נוף ירושלים''
1974 מדלית זהב ''לגיון צ'אורו'' (אונסקוו)
1975 פרס איטליה