Information Center for Israeli Art English

משה טמיר (טולצ'ינסקי)

משה טמיר (טולצ'ינסקי), צייר, נולד באודסה, רוסיה, 1924. עלה ארצה 1931. נפטר בדצמבר 2004.

לימודים

בצלאל'', ירושלים
1952 בוגר האקדמיה לאמנויות יפות, רומא
השתלם בציור פרסקו
שהה בפאריס 9 שנים

הוראה

לימד ב''בצלאל'' ירושלים, והיה לחבר הנהלת בצלאל
שימש כמפקח על הוראת הציור במשרד החינוך והתרבות, ירושלים

פרסים

1947 פרס הרמן שטרוק
1949 פרס לאמן הצעיר
1961 פרס על עבודה גראפית, ביאנלה סאו פאולו