Information Center for Israeli Art English

רבקה טלפיר

רבקה טלפיר, ציירת, נולדה בפולין. אביה שמואל חיים לנדוי, היה ממיסדי הפועל המזרחי. עלתה ארצה, 1926.

לימודים

בית המדרש למורות של ''מזרחי''
המכון לפסיכואנאליזה בהנהלת ד''ר איטינגון
ציור - אצל אלוואיל
בן צבי
1942 נישאה לצייר מוהר ולמדה אצלו
1947 - 1951 פאריס, ציירה בגרנד שומייר
1963 נישאה לגבריאל טלפיר עורך ''גזית''
תערוכות יחיד - 1974 מוזיאון עירוני, רמת גן
1975 בית האמנים ע''ש שאגאל, חיפה
גלריה שנער, תל אביב
1977 מוזיאון עירוני, פתח תקוה
1978 מוזיאון עירוני, רמת גן
מוזיאון בית התנ''ך, תל אביב
1981 גלריה יפו העתיקה
1983 משכן לאמנות, חולון
1984 בית האמנים, תל אביב