Information Center for Israeli Art English

נעמי טליתמן, צלמת. נולדה 1966.

לימודים

בצלאל'' ירושלים
המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון

פרסים

1994 מילגה, קרן סנדרה ג'ייקובס
1996 פרס האמן הצעיר, משרד החינוך והתרבות, ירושלים