Information Center for Israeli Art English

כרמלה טל ברון, ציירת ומעצבת, נולדה 1942.

לימודים

1962- 1965 ''בצלאל'' ירושלים
השתלמות, ניו יורק

פרסים

מילגת קרן ניו יורק לאמנויות
פרס קרן תרבות אמריקה ישראל ע''ש שרת
קרן תל אביב לספרות ואמנות
גרה בניו יורק