Information Center for Israeli Art English

בועז טל

קלסר האמן כולל:
מאמרים 95
הזמנות לתערוכות 57
תמונות 70

בועז טל, ישראלי, 1952-2012.

צייר וצלם, נולד בתל אביב 1952. חי ויוצר ביפו בעבודותיו המוקדמות של טל, משנות ה-90 של המאה ה-20, נושאים כמגדר, זהות ומשפחה על ידי יצירת תצלומים מבויימים גדולי ממדים, המשחזרים סצנות מתוך יצירות מופת מתולדות האמנות. לשם שחזורים אלו השתמש טל בסביבתו הביתית ועשה שימוש בדמותו ובבני משפחתו כגיבורים במעמד זה.

לימודים

באוניברסיטת תל אביב
1978 מדרשה למורים לציור, רמת השרון
1982 בוגר קולנע וטלוויזיה, אוניברסיטת תל אביב (B.A)
1984 מוסמך תולדות האמנות, אוניברסיטת תל אביב (.M.A)
1994 תואר דוקטור, תולדות הצילום והאמנות, אוניברסיטת ניו יורק (PH.D.)

הוראה

1994 ראש המחלקה לצילום במדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
מרצה לצילום במחלקה לעיצוב ''המרכז לחינוך טכנולוגי'', חולון
יועץ אקדמי במחלקה לצילום ''ויצו'', חיפה

פרסים

1992 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1992 פרס אנריקה קבלין לצילום, מוזיאון ישראל, ירושלים
1992 פרס השלמת ביצוע עבודה, משרד החוץ, ירושלים
2008 פרס שרת התרבות והספורט, משרד התרבות והספורט