Information Center for Israeli Art English

מוסיה טולמן, ציירת. נולדה באומן, אוקראינה, 1903. עלתה לישראל מתורכיה, 1922. נפטרה בפאריס 1997.

לימודים

1926 בוגרת ''בצלאל'', ירושלים
1929 עקרה לפאריס ולמדה בביה''ס ארט ופבליסיטה, פאריס
קשרה שם קשרים עם אמנים ואנשי רוח ביניהם גוסטב קאהן
מוסיה טולמן נפגשה עם מאיר דיזנגוף בביקורו בפאריס וציירה את דיוקנו (נמצא היום בעיריית תל אביב)
בשנת 1937 ציירה את דיוקנו של זלמן שניאור שהתגורר בפאריס, וכן דיוקן של חנה אורלוף
תערוכתה האחרונה התקיימה בפאריס בפרוץ המלחמה - ציורים מפלשתינה
לאחר המלחמה חזרה לפאריס וגילתה שציוריה נעלמו