Information Center for Israeli Art English

נעמי טדסקי בלנקט, ציירת, נולדה בג'נובה, איטליה. עלתה ארצה 1970.

לימודים

טכניקות הדפס, סדנת ההדפס, ירושלים
1993-1994 אמנות יהודית, האוניברסיטה העברית, ירושלים
תואר שני, לימודי אמנות, לימודים קלאסיים וגיאוגרפיה, אוניברסיטת מילאנו, והאוניברסיטה העברית בירושלים
חיה ועובדת בירושלים