Information Center for Israeli Art English

חנה טברסקי, ציירת, נולדה באוקראינה. עלתה ארצה, 1932. בשנות השלושים פירסמה במדור ''ספרות'' של עתון ''דבר'' סדרת מאמרים בשם ''איך לראות ולהבין ציור''. חתמה בשם ח. ג-ן (גרצנשטיין) H.G.-N. תערוכות יחיד - גלריה כץ, ת''א. נפטרה 1975.

לימודים

1973 פאריס. 1949 פאריס, גראנד שומייר