Information Center for Israeli Art English

יוסף חברוני, פסל, נולד בישראל, 1888. התגורר בבית דיסקין, ירושלים.

לימודים

בצלאל, ירושלים, עד 1907
באוהאוס, גרמניה
לאחר המלחמה השתקע בפאריז ועסק בהוראת הפיסול
נקבר בבית קברות יהודי בהמבורג
בין עבודותיו - דיוקנאות של בני משפחת בן יהודה, אליהם היה מקורב
דיוקן אבא אבן