Information Center for Israeli Art English

עמירם תמרי, צייר, נולד בחדרה, 1913. נפטר 1981.

לימודים

1928-35 בג'וליאן ובגראנד שומייר, פאריס, צרפת.

הוראה

מכון לווינסקי

פרסים

1941 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו, 1936 היא השנה הראשונה בה הוענק הפרס. רק אמנים שחברים היו באגודה היו זכאים לקבלו. מטרת הפרס הייתה קרן לרכישת יצירות לאוסף האמנות הישראלית של מוזיאון תל אביב.
1942 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו
1943 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו
1944 פרס ראשון לציור במצרים
1945 פרס ראשון לציור במצרים