Information Center for Israeli Art English

אברהם תלמי, צייר ומוסיקאי, נולד בשנת 1911 בעיר סוסנוביץ שבפולין. ב-1936 עלה ארצה והצטרף לקיבוץ מרחביה. בארץ השתלב בארגון הציירים של הקיבוץ הארצי, השתתף בכנסים רבים של הארגון. ניצח על מקהלות ותזמורות.

לימודים

ב-1927 למד באקדמיה לאמנויות יפות בוורשה
למד בסמינרים בירושלים אצל מ' ארדון
וב-1950 למד במדרשה למורים למוסיקה, ת''א

הוראה

בהוראת מוסיקה וציור במוסד החינוכי מרחביה