Information Center for Israeli Art English

אברהם תורן, צלם. נולד בשנת 1908. חבר קיבוץ מעברות משנת 1928. מורה לביולוגיה וממייסדי החברה להגנת הטבע. תצלומיו מעטרים ספרים וכתבי עת. 1983 הציג תערוכה בקיבוץ המעברות.

לימודים

למד אמנות בוינה, 1933