Information Center for Israeli Art English

אהובה שרמן, ציירת. נולדה בישראל, 1928.

לימודים

אצל מנחם שמי ופרופ' פ"ק הניך
''המרסמית סקול אוף ארט'', לונדון

פרסים

1979 פרס הרמן שטרוק, חיפה
1998 פרס מאיגוד האמנים ביפן על ציור שהציגה בעיר קוקה - נוף של חיפה הנשקף מחלון ביתה של הציירת- בתערוכה משותפת הנושאת לרגל יובל ה-50 של ישראל
1999 בית האמנים, תל אביב