Information Center for Israeli Art English

גדעון שריג, אדריכל נוף, מתכנן ערים ופסל. נולד בדנציג, 1934. עלה לישראל 1935.

לימודים

בארץ ובקליפורניה
הוראה - ''בצלאל'' ירושלים
יצר פסלים סביבתיים, ביניהם גן השעשועים בפארק הירקון