Information Center for Israeli Art English

בצלאל שץ, בנו של מיסד ''בצלאל'' בוריס שץ, נולד בשנת 1912 וגדל בירושלים. 1926 סיים לימודיו ב''בצלאל''. בראשית שנות השלושים נסע לארה''ב. 1933 למד בפאריס. 1951 שב ארצה בלווית אשתו לואיזה, אמנית בזכות עצמה. 1954 זכה במדליית זהב בטריאנלה במילנו, עבור עבודה בנחושת. בצלאל שץ עיצב את השערים עבור ''אהל יזכור'' ב''יד ושם'', הוא עיצב שטיח קיר במשכן נשיאי ישראל, קירות פנים של האניה ''תיאודור הרצל'' עבור חברת צים, וכן הרבה לעצב עבור חברות ומוסדות שונים ברחבי הארץ. בצלאל שץ עסק בטיפוגרפיה, ויחד עם המומחה ד''ר משה שפיצר, עיצב אות חדשה עבור ''יד לבנים''. הוא אייר ספרים אחדים. בין עבודותיו האחרונות עיצוב פנים בית הכנסת שבביה''ח ''הדסה'' הר הצופים. עד ימיו האחרונים היה בצלאל שץ פעיל בועדות ציבוריות ובאגודת הציירים והפסלים בירושלים. נפטר 1978.