Information Center for Israeli Art English

יאיר שנצר, צייר. נולד בירושלים 1931. נפצע בקרבות מלחמת העצמאות ליד שער שכם. נפטר 1997.

לימודים

בבית הלוחם ובמרכז השיקום לנכי צה''ל, יפו
1996 יצא לאור ספר המתעד את עבודות האמן לאורך השנים
התגורר ברמת גן