Information Center for Israeli Art English

לוצי שנפלד, פסלת. נולדה בצ'כיה. עלתה ארצה 1968.

לימודים

ביה''ס הגבוה לאמנות הפיסול בפראג
פסלים - שלושה פסלים סביבתיים מבטון בסלובקיה
בפראג וטרזינשטט צ'כיה
יצרה פסלים סביבתיים מאבן מלאכותית בכפר סבא, שיכון יוספטל
נצרת, באר שבע, בית שאן, קרית אתא, ירוחם, מנחמיה, עפולה (עבור משרד השיכון)
גרה בקרית אונו