Information Center for Israeli Art English

מורן שניר, ציירת.

לימודים

1984 -1988 ''בצלאל'' ירושלים

פרסים

1988 מילגת קרן שרת
1991 פרס ליוצר בתחום האמנות הפלסטית, ע''ש אוסקר הנדלר
תערוכות יחיד - 1991 קיבוץ לוחמי הגיטאות
תערוכות קבוצתיות - 1988 תערוכת מקבלי מילגות ''קרן שרת'', סדנאות האמנים, תל אביב
1989 ''פיגורה'', גלריה בטון, תל אביב
1989, 1990, 1991 גלריה גימל, ירושלים
1990 ''בחירת האוצרים'', גלריה קלישר, תל אביב
1993 ''אופציות שקטות'' , גלריה שרה לוי, תל אביב
1994 מוזיאון ישראל