Information Center for Israeli Art English

זאב שנידר, פסל. נולד בהונגריה. עלה לישראל 1948. פסלים סביבתיים- פסל מאבן בזלת, מכללת לוינסקי, תל אביב. פסל מאבן לבנה - רחבה מול חברת החשמל, אשקלון. פסל ברזל - כיכר נוגה, גבעתיים. פסל מאבן וברזל - ביה''ח הצבאי 10, חיפה. שני פסלים בכניסה לחברת החשמל.