Information Center for Israeli Art English

דודו שנהב, פסל וצייר, נולד בהונגריה 1930. עלה לישראל 1947.

לימודים

ביה''ס של הקהילה האורתודוכסית, בודפשט
''בצלאל'', ירושלים, אצל רודי להמן

הוראה

שימש שבע שנים כראש המחלקה לפיסול, בצלאל, ירושלים
עסק בהוראה באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת חיפה, ובביה''ס הניסויי בירושלים
עוסק ברסטורציה של עתיקות ועמד בראש מעבדות השימור של מוזיאון ישראל, ירושלים