Information Center for Israeli Art English

מרלי שמיר, צלמת. נולדה בברלין, 1919. עלתה ארצה 1938. שימשה כצלמת מדעית במכון ויצמן למדע, רחובות.