Information Center for Israeli Art English

נעמי שמי, ציירת, נולדה ברחובות 1921. גרה בעיקר בחיפה. ציירה מגיל צעיר בהדרכת אביה, הצייר מנחם שמי. הושפעה מן האוירה האמנותית ששררה בבית הוריה. ביקרה פעמים אחדות בפאריס. שהתה בא.ט.ס. 1951 ערכה תערוכת-יחיד, גלריה כץ, ת''א. 1952 ערכה תערוכת-יחיד בגלריה ראימונד דונקן, פאריס. מ-1950 מתגוררת בצפת.(מתוך - קרית האמנים צפת, הוצאת קרית האמנים צפת, תשל''א, 1971).

לימודים

ב-1937 למדה בלונדון, סנטראל סקול אוף ארטס

פרסים

פרס מטעם משרד החינוך והתרבות ומילגה להשתלמות בפאריס
1956 את פרס הרמן שטרוק