Information Center for Israeli Art English

יגאל שם טוב, צלם. נולד בנהריה 1952.

לימודים

1975-78 ביה''ס "וויצו" לעיצוב, המכללה ע''ש נרי בלומפילד, חיפה
1977-79 "בצלאל", אקדמיה לאמנות, ירושלים, צילום
1978-81 המדרשה להכשרת מורים לאמנות, רמת השרון, ציור ופיסול
1983-85 מכון פראט, ניו יורק, .M.F.A

הוראה

1979-1995 צילום, במסגרות שונות, "בצלאל".
1994 ראש מחלקת צילום וידאו והדמיה ממוחשבת, "בצלאל".

פרסים

1978 פרס לזכר רמי הלפרין, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
1979 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
1979 פרס אגפא, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
1979 פרס משרד החינוך לאמן צעיר, משרד החינוך והתרבות
1981-1980, מלגת שרת להשתלמות בחו"ל, קרן תרבות אמריקה-ישראל, in Israel
1981 פרס אנריקה קבלין לצילום, מוזיאון ישראל, ירושלים
1982 מילגת לימודים בחו"ל, משרד החינוך והתרבות
1991 פרס להשלמת עבודה, משרד החינוך והתרבות
1997 פרס הדסה ורפאל קלצ'קין לאמן היוצר, קרן תרבות אמריקה-ישראל
2003 פרס בתחומי האמנות הפלסטית, משרד החינוך והתרבות
2005 פרס קונסטנטינר לצילום לאמן ישראלי, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב