Information Center for Israeli Art English

יעל שלו, פסלת. נולדה בנהלל.

לימודים

אצל אשכנזי ומיכאל גרוס
המכון לאמנות פלסטית, בת ים, בהדרכת הפסל יעקב אפשטין

פרסים

מילגה מטעם משרד החינוך והתרבות על השגיה בלימודים ופיתוח סגנון אישי
גרה ויוצרת בתל אביב