Information Center for Israeli Art English

אורי שכנר, צייר, נולד בתל אביב 1945.

לימודים

1966-67 ביה''ס הגבוה לציור, תל-אביב
1970 הדפס אבן אצל דדי בן שאול
הדפס רשת ב''בצלאל'' אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1975 ביה''ס הגבוה לטכנולוגיה של האמנות במגמה לתחריט, המבורג, גרמניה.

הוראה

1972 מדריך ומנהל המחלקה לאמנות, במרכז תרבות עמים לנוער

פרסים

1994 פרס שושנה איש-שלום, ירושלים לאמני ירושלים