Information Center for Israeli Art English

מיכל שכנאי יעקבי, פסלת. ילידת 1967, קיבוץ יפעת.

לימודים

1991-1994 לימודי הוראת אמנות, המכון לאמנות, המכללה האקדמית אורנים, קרית טבעון
2003 תואר ראשון בחינוך, המכון לאמנות, המכללה האקדמית אורנים, קרית טבעון