Information Center for Israeli Art English

נעמי שינדלר, פסלת, נולדה בברלין, גרמניה 1919. עלתה ארצה בשנת 1936. עד 1965 היתה חברת קיבוץ. היתה חברה באגודת הציירים והפסלים בישראל והשתתפה בתערוכות כלליות מאז 1943. תערוכות יחיד - 1962 גלריה 220, ת''א. מוזיאון לאמנות חדשה, חיפה. נפטרה 1991.

לימודים

למדה אצל הפסלים שטרנשוס, דנציגר ולהמן. שהתה שלוש שנים בפאריס לשם השתלמות נוספת