Information Center for Israeli Art English

פרידה שימרון, נולדה 1948.

לימודים

1979 - 1982 ציור אצל שמעון אבני
אצל יאיר גרבוז
1983 - 1984 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
תערוכות יחיד: 1986 הגלריה העירונית לאמנות, רחובות
מרכז תרבות, אשקלון
1987 גלריה ''רגע'', תל אביב
1992 הגלריה במחלקה לצילום, המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
גלריה לימבוס, תל אביב
גלריה שרה ארמן, תל אביב