Information Center for Israeli Art English

אליעזר שטריך, נולד בדווינסק, לטביה 1879. 1896 -1901 למד בביה''ס לאמנות ע''ש הברון שטגליץ, פטרוגרד. 1902 - 1905 למד באקדמיה לאמנות של פטרוגרד. סיים בהצטינות וזכה במילגה להשתלמות בפאריס. 1906 - 1907 שב לדווינסק. התחתן ונסע לפאריס. למד בפאריס באקדמיה לאמנות. שב לפטרוגרד. 1907 - 1913 עסק בפטרוגרד בעבודות מיקשה בנחושת ובתפאורות. עבד בבית המסחר לתכשיטים ''פאברז'ה''. התקין בשביל הצאר ניקולאי השני תבליט של אלכסנדר השלישי. קיבל מדלית זהב מהצאר לאות הערכה. 1914 - 1915 הוזמן לנהל מחלקה ב''בצלאל'', ירושלים. 1917 - 1918 התגייס לגדוד העברי. 1919 - 1921 שב ולימד ב''בצלאל''. 1923 הוזמן ע''י ביה''ס הריאלי בחיפה לשמש מורה לציור ושם עבד במשך שנים רבות. יצר ציורי נוף, מיקשות מתכת ופסלים בסגנון ''בצלאל''. עיצב פסלי דיוקנאות של אישים. 1941 נפטר בחיפה.(מתוך - מקורות הפיסול הארצישראלי, מוזיאון הרצליה, 1990).