Information Center for Israeli Art English

יחזקאל שטרייכמן

Photographed by Stanley Batkin
קלסר האמן כולל:
347 מאמרים פיזיים
280 צילומי יצירות
85 הזמנות לתערוכות

יחזקאל שטרייכמן נולד ב-15 ביוני 1906 בקובנה, ליטא. הוא עלה לישראל בשנת 1924 ולמד באקדמית בצלאל לאמנות ועיצוב בירושלים בין 1924-1927. לאחר מכן השלים את לימודיו בפריז באקול דה בוזאר (1927) ובפירנצה באקדמיה לאמנות (1928-1931). עבודותיו המוקדמות מעידות על ההשפעה של האמנות מודרנית, ובמיוחד האקספרסיוניזם ו"אסכולת פריס".
מרבית עבודותיו בשנים הראשונות בארץ ישראל היו בנושאים מסורתיים כגון ציורי דיוקן, עירום נשי ותיאורי פנים אחרים. מיעוט מיצירותיו כלל גם תיאורי חוץ. סגנון הציור שפיתח היה מודרני באופן מובהק, והתבסס על משיכות מכחול אקספרסיביות ועל צבעים כהים.
בשנת 1943 הצטרף שטרייכמן לצוות המורים של מכון אבני. בשנת 1944 פתח, ביחד עם הצייר אביגדור סטימצקי, בית ספר פרטי לציור תחת השם "סטודיו", שפעל עד שנת 1948, מאחר וחשו שבתי הספר לאמנות בישראל היו שמרניים מדי. כמורה, קידם שטרייכמן את האמנות המודרנית בארץ ישראל. בשנת 1948 היה שטרייכמן שותף להקמת קבוצת "אופקים חדשים", קבוצת אמנים שביקשה לקדם את האמנות המודרנית בישראל ואת האוניברסליות כערך תרבותי. בהשפעת הקבוצה, ובעיקר בהשפעתו של יוסף זריצקי, נטתה יצירתו של שטרייכמן להפשטה הולכת וגוברת, ששיאה בראשית שנות השישים של המאה. עבודות מתקופה זו מציגות סינתזה בין השפעות סגנון הקוביזם בהשפעת ז'ורז' בראק לבין ההפשטה הלירית של "אופקים חדשים" ובין דימוי המציאות לבין הפשטה. החל משנות ה-70 והלאה נוטים ציוריו של שטרייכמן אל הצבעים הבהירים ואל משיכות מכחול חופשיות על גבי מבנה גיאומטרי. בשנת 1964, הוא ויחיאל שמי ושל אמנים אחרים יצרו קבוצת האמנים בשם תצפית.מ-1970 ואילך, יצירותיו התאפיינו בצבעים בהירים ומשייכות מכחול רחבות על גבי מבנה גיאומטרי.
הוא נפטר ב-12 בינואר, 1993 בתל האביב, בגיל 86.

לימודים

1926-1924 "בצלאל", ירושלים
1927 ארכיטקטורה, פריז
1931-1928 אקדמיה לאמנות, פירנצה
שנות ה1930 ב'ס יהודית, פריז

הוראה

1936 ציור בבתי ספר
1941 ציור קיבוץ אשדות יעקב
1944 מכון אבני, תל-אביב
1979-1954 מכון אבני, תל-אביב

פרסים

1941 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו
1944 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, מוזיאון תל-אביב לאמנות, עיריית תל אביב-יפו
1954 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, מוזיאון תל-אביב לאמנות, עיריית תל אביב-יפו
1956 פרס רמת גן לפיסול
1968 פרס מועדון מילוא
1969 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו
1974 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
1986 פרס הסתדרות העובדים הכללית, ישראל
1981 אות יקיר תל-אביב, עיריית תל אביב-יפו
1990 פרס ישראל בתחום הציור