Information Center for Israeli Art English

נחמיה שטנצל, צייר, נולד בפולין 1904. עלה ארצה 1923. נפטר 1991. 1992 תערוכה לזכרו, אגודת הציירים והפסלים, תל אביב.