Information Center for Israeli Art English

תמנה שחר, נולדה באנגליה.

לימודים

בוגרת ''בצלאל'' במגמת צורפות ועצוב תכשיטים
גרה ועובדת בתל אביב