Information Center for Israeli Art English

גיל שחר

גיל שחר, פסל. נולד בתל אביב, 1965.

לימודים

1988-1992 המדרשה ברמת השרון

פרסים

br> 1992 - 1993 מילגת אמן-מורה
פרס אמן צעיר, מינהל התרבות והאמנויות
1994 פרס קיפר, קרן וולף
1998 פרס קרן רכישה ע''ש לילי ריצ'מונד, מוזאיון תל אביב