Information Center for Israeli Art English

תמר שחורי, נולדה בחיפה 1965.

לימודים

1987-1991 בוגרת בצלאל, ירושלים
1990 מילגת לימודים בביה''ס לאמנות חזותית, ניו יורק
1999 מיצב שלה הוצג בטריאנלה הבינ''ל במוזיאון חיפה
חיה ויוצרת בתל אביב