Information Center for Israeli Art English

שלמה זלינגר, פסל. נולד בפולין 1928. עלה לישראל 1945.

לימודים

1955 - 1958 בוזאר, פאריס

פרסים

1955 פרס נורמן, ישראל
1958 פרס נוימן
1959 קרן ניימן, פרס בינלאומי לאמנים יהודיים
1982 פרס לאומי לאמנויות יפות
1983 מדליית כסף מטעם עירית פאריס
1989 עיטור מטעם משרד התרבות, צרפת
אנדרטאות - לזכר השואה דראנסי, צרפת
ובעיר הלווין של פאריס, לה קורנב, לזכר לוחמי הרזיסטנס
1998 פסל ''אליהו'' נתרם לחיפה והוצב בכיכר ורדיה