Information Center for Israeli Art English

אהרן שאול שור

קלסר האמן כולל:
מאמרים 7
הזמנות לתערוכות 3
תמונות 30

אהרן שאול שור, נולד במוהילוב, רוסיה, 1864. 1882 למד ציור בביה''ס הממלכתי לאמנויות בווילנה. 1885 סיים לימודיו בהצטיינות. נסע לווינה ושם למד במכון הממלכתי לאמנות ובאקדמיה המלכותית והשתלם בציור פורטרטים. 1887 - 1913 שהה בברלין, למד במכון לאמנויות גרפיות ובביה''ס הפרטי של הצייר קונרד פר. השתלם בטכניקות של ציור מיניאטורות על שן ואמאיל וברסטורציה של טכניקות אלו. 1913 עלה ארצה והקים ב''בצלאל'', על פי בקשת וארבורגף מחלקה לציור מיניאטורות. ניהל את המחלקה עד לסגירתו של ''בצלאל''. 1917 -1918 ניהל את ביה''ס בהעדרו של שץ. 1945 נפטר בירושלים.(מתוך - בצלאל של שץ, קטלוג מוזיאון ישראל, 232, תשמ''ג).

הוראה

1913 עלה ארצה והקים ב''בצלאל'', על פי בקשת וארבורגף מחלקה לציור מיניאטורות. ניהל את המחלקה עד לסגירתו של ''בצלאל''
1917 -1918 ניהל את ביה''ס בהעדרו של שץ.