Information Center for Israeli Art English

אלי שוקי

אלי שוקי, פסל.

לימודים

1970 בוגר ''בצלאל'', ירושלים

הוראה

עוסק בהוראה

פסלים במרחב הציבורי

1984 ''אונס ארץ בראשית'', אבן בכניסה לאריאל
''מילכוד'', פסל מתכת, תערוכת סתיו, רעננה
1985 ''מסע פנימה'', תערוכה אוהל שם, נתניה
1985 פסטיבל טבריה
''הזכרון והסיוט'' פסל ברזל, עץ פלסטיק, הוצג בתל אביב
חיפה, נצרת, ערד ובאר שבע
''מפרשים'' - מחוה ליפו - (עם מרים גמבורד), פסל ברזל ובד, נמל יפו
''האטומים והשקופים'', מיצג, פסטיבל עכו לתיאטרון אחר
''נקודת מוצא, מחווה לירוחם'' בירוחם
1986 ''מסכות'', פסל סביבתי, גלרית הככר, יפו
''מתחם אנושי'' פסל נתניה
''עקלתון'' פסל ברזל, גלרית הככר, יפו
1987 ינואר - פיסול ציור (עם רחל סיאני), אגודת הציירים, תל אביב