Information Center for Israeli Art English

ציונה שמשי

קלסר האמן כולל:
מאמרים 134
הזמנות לתערוכות 27
תמונות 123

ציונה שמשי, ציירת, פסלת, קרמיקאית. נולדה בתל-אביב, 1939.

לימודים

1956 - 1959 ציור, אצל סטימצקי, שטרייכמן, ומוקדי במכון אבני, תל אביב
1959-1962 קרמיקה, באוניברסיטת אלפרד, ניו יורק
שימשה כאסיסטנטית באוניברסיטת ניו יורק
1963 השתתפה בביאנאלה לצעירים בפאריס

הוראה

לימדה בסמינר הקיבוצים ובסמינר צעירות ''מזרחי''
מרצה בסדנא לעיצוב ואדריכלות, תל אביב
1979 -1987 ראש המחלקה לעיצוב קרמי, בצלאל, ירושלים
1979 הכינה תפאורה להצגה ''סיפור פשוט'' לפי ש''י עגנון, עבור תיאטרון ''הבימה''