Information Center for Israeli Art English

מאירה שמש

קלסר האמן כולל:
מאמרים 73
הזמנות לתערוכות 12
תמונות 53

מאירה שמש, ציירת, נולדה בחדרה, 1962. נפטרה באוגוסט 1996.

לימודים

1981 - 1985 ביה''ס לציור ע''ש מרגושילסקי, תל אביב

פרסים

1985, 1988, 1989, 1990, 1991 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל - קרן שרת
1991 פרס האמן הצעיר
1992 פרס ע''ש אוסקר הנדלר, קיבוץ לוחמי הגיטאות
1992 פרס קולב, מוזיאון תל אביב לאמנות
1994 פרס השלמת עבודה, משרד החינוך והתרבות
1996 פרס ע''ש ג'ורג' וג'נט ג'פין