Information Center for Israeli Art English

יוסי שמש, פסל, עוסק בעבודות תבליט באבן ובברונזה. יליד 1960.

לימודים

האדמיה בקאררה, איטליה
עובד בהרצליה וגר ברמת גן