Information Center for Israeli Art English

שלמה שוורצברג

שלמה שוורצברג, פסל. נולד בישראל 1956.

לימודים

1979- 1982 בוגר כלכלה, אוניברסיטת תל אביב
1984- 1987 בצלאל, ירושלים
1987- 1989 מוסמך באמנות ועיצוב, אקדמיית ריטפלד, אמסטרדם, הולנד

פרסים

1987 קרן תרבות אמריקה ישראל
1990-1991, 1991- 1992 מילגה לאמנים צעירים, ממשלת הולנד
1995 פרס שלישי, סימפוזיון בינ''ל, ''אבן בגליל'' מעלות
חי ויוצר בעין הוד