Information Center for Israeli Art English

מירה שדות

מירה שדות, עוסקת בפיסול קרמי. נולדה ברומניה 1939. עלתה ארצה 1946.

לימודים

לימודי רישום אצל מרסל ינקו, מילכה צ'יזיק ויוסף הירש
בוגרת המכון לאמנות, אורנים, טבעון
בוגרת המחלקה לעיצוב קרמי ''בצלאל'' ירושלים
בעלת תואר בתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים

הוראה

משנת 1984, מחלקה לעיצוב קרמי, ''בצלאל'' ירושלים
כתבה שני ספרים העוסקים בעיצוב קרמי