Information Center for Israeli Art English

עמי (עמיחי) שביט, ישראלי, נולד ב-1934.

עמי שביט נולד בתל אביב בשנת 1934. במהלך שנות ה-50 שהה בארצות הברית ללימודים. במהלך שנות השבעים שימש כיועץ תאורה בבניית התחנה המרכזית החדשה בתל אביב ושימש כמנהל במוזיאונים בחיפה, עד להתפתרותו בשנת 1983. ממייסדי המוזיאון הפתוח, תפן. בנוסף ליצירתו האמנותית עוסק שביט בניהול במסגרת מפעל משפחתי.

יצירתו של שביט משנות ה-70 של המאה ה-20 עסקה בביטויים של זמן וחלל. בין עבודותיו באותה עת בלטו שורה של גופים כדוריים עשויים פרספקט ובהם מנוע חשמלי והתייחסות אל האור המשתנה. עבודות קינטיות אלו כמו כן יצר הדפסי משי רב שכבתיים. עבודותיו המאוחרות יותר עשו שימוש בטכניקות מחשב.

לימודים

אוניברסיטת תל אביב, פילוסופיה ופסיכולוגיה
האוניברסיטה העיברית
Hebrew University, Jerusalem

הוראה

לימד באונברסיטת תל אביב "טכנולוגיה ותפיסה באמנות זמננו".

פרסים

1970 פרס איקה בראון, מוזיאון ישראל, ירושלים