Information Center for Israeli Art English

עדי שטרן, מעצב גרפי.

לימודים

בצלאל, ירושלים
1997 השתתף בביאנלה בפינלנד

פרסים

1999 פרס עידוד היצירה לשנת תשנ''ט, משרד המדע, התרבות והספורט