Information Center for Israeli Art English

קבוצת ''סלה-מנקה'' (Sala-Manca), נוסדה ב-2000, היא קבוצה ירושלמית אנטי ממסדית. מייסדיה הם לאה מאואס ודיאגו רוטמן. הקבוצה יוזמת את אירועי ''הערה'' לאמנות עכשווית - אירועים המתקיימים ללא תלות במוסדות ציבוריים ובחסויות מסחריות. אירועי ''הערה'' מציינים את הוצאתם לאור של גיליונות כתב העת לאמנות ''הערת שוליים''.